Exit

Go dtí an lá bán

Cnuasach gearrscéalta

Máire Dinny Wren
Máirín Uí Fhearraigh
Brighid Ní Mhonacháin
Síle Uí Ghallchóir

Cnuasach gearrscéalta ó cheithre scríbhneoir as Tír Chonaill. Scéalta insiste i nglórtha tréitheacha tomhaiste, i gcanúint an Iarthuaiscirt. Torthaí iad seo ar obair Chiorcail Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair le trí blianta anuas, bailiúchán a léiríonn éagsúlacht agus scóip an Chiorcail.

Ón 15 scéal atá sa chnuasach, faigheann muid spléachadh ar shaol an cheantair agus léiriú na mban ar an saol comhaimseartha. Tá éagsúlacht ábhair agus stíle sna scéalta; scéalta do dhaoine fásta, scéalta a bhfuil macallaí an bhéaloidis iontu agus cuid a eascraíonn ó chuimhní an cheantair.

Is féidir an leabhar a fháil mar chlosleabhar chomh maith. Dhá dlúthdhiosca leis na 15 scéal aithriste ag aisteoirí as Iarthuaisceart Thír Chonaill.

Éabhlóid i gcomhair le Ciorcal Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair

Ar fáil sna siopaí agus ar líne anseo

ISBN: 9780956501622 (Leabhar gan dlúthdhiosca)

ISBN: 9780956501646 (Closleabhar le 2 x dlúthdhiosca)

Rannógaí: Daoine Fásta

Close
Go top